Các Câu Hỏi Thường Gặp

Đối với giấy tờ thủ tục, chúng tôi tính phí $70 cho mỗi trang.

Đội ngũ VLS chuyên thông dịch Anh - Việt, nhưng chúng tôi có hợp tác với những thông dịch viên chuyên nghiệp cho tiếng Tây Ban Nha, Thái Lan, và Hàn Quốc tại California và ở một số tiểu bang khác.

Quý khách nên gọi 408-409-5576 để cho thông dịch viên biết thêm về cơ quan yêu cầu giấy tờ và thời hạn giao bản dịch. Hơn nữa, các thông dịch viên của chúng tôi luôn có hẹn phiên dịch mỗi tuần với tòa án, cơ quan di trú Hoa Kỳ, văn phòng luật sư, công ty bảo hiểm, và các tập đoàn công nghệ thông tin.

Thông Dịch Là Gì?